BANC ESGAIR MWYN, Ffair Rhos, Ceredigion 2005

BANC ESGAIR MWYN, Ffair Rhos, Ceredigion 2005 - OTHER TYPES RUINS IN CEREDIGION
Notes on BANC ESGAIR MWYN, Ffair Rhos, Ceredigion 2005

A bleak and desolate place. A jumble of machinery and other red coloured rusty mechanics, some dating from the mid 1900's, blotting the landscape and resilient in the wind and rain. An eerie place and a little further up the hillside two large open mining shafts which at some point had served as a general farmyard junk pit and filled with car parts, corrugated iron and many other unrecognisable and tangled metal.

Historically, Esgair Mwn, was a place of hard work and strife, one such episode involving a gang and a gun is recorded in Bethan Hughes' book on Peterwell mansion and its notorious owner Lloyd Herbert. There has been a mine at this sight for over 300 years but finally came to an end in 1966. I was also told that there was a brave sole miner during the 1980's. I wonder if this is true and one also wonders what kind of life it must have been.

BANC ESGAIR MWN. Ffair-Rhos, Ceredigion 2005 & 2009

Lie diffaith a llwm. Amrywiaeth o beirianwaith a moduron wedi rhydu yn blith draphlith o amgylch y He, rhai ohonynt yn dyddio'n ol i ganol yr ugeinfed ganrif, yn ddolur i'r llygad ond yn gadarn yn erbyn y gwynt a'r glaw. Lie annaearol yw hwn, ac wrth ddringo ychydig yn uwch ar y llechwedd ceir dwy siafft gloddio fawr agored, a fu ar un adeg yn dwll ar gyfer pob math o sbwriel fferm, ac felly maent yn llawn ceir, tun rhychiog a phentyrrau dryslyd o fetel sy'n amhosib dyfalu beth ydynt.

Yn hanesyddol bu cryn ddiwydrwydd ac ymryson yn Esgair Mwn, a bu i Bethan Hughes gofnodi un achlysur yn ymwneud a gang a dryll yn ei chyfrol Peterwell sydd yn ofrhain hanes ystad Ffynnonbedr a'i pherchennog drwg-enwog Lloyd Herbert. Bu mwynglawdd yma am dros 300 mlynedd, ond daeth y gwaith i ben ym 1966. Clywais son y bu mwynwr yn gweithio yno ar ei ben ei hun am gyfnod byr yn y 1980au.
Buy now

Broken Window, BANC ESGAIR MWYN, Ffair Rhos, Ceredigion 2009

Leave a comment

Your Name
Your Location
(Optional)
Your Email
(Optional)
Your Comment
No info required here, please press the button below.