LLANSTINAN HOUSE, Llanstinan, Nr Fishguard, Pembrokeshire 2009

LLANSTINAN HOUSE, Llanstinan, Nr Fishguard, Pembrokeshire 2009 - PEMBROKESHIRE
Notes on LLANSTINAN HOUSE, Llanstinan, Nr Fishguard, Pembrokeshire 2009

A return to Llanstinan on a late March, early morning and dimly lit. The house had recently been cleared from the foliage that crept around its walls and grounds. Destroyed by fire in the 1940's the house has, since, begun it's slow decline. A side view reveals high on the rendered wall with the date 1769. A row of palms hint at once renowned garden terrace.

This image shows the falling ivy tumbling from the three storeys above and also at the bottom right of the picture the low railings around the basement.


Row of palms at Llanstinan House 2009


Llanstinan House 2009


Llanstinan House 2009


Llanstinan House 2009


TY LLANSTINAN. Llanstinan, Aberqwaun. Sir Benfro 2005 & 2009
Yn gynnar un bore ar ddiwedd mis Mai a glaw man trwm yn chwythu o'm hamgylch, cerddais ar hyd hen Iwybr a oedd yn llawn llystyfiant tuag at adfeilion dirgel a chyfareddol Ty Llanstinan.
Ar un adeg, roedd gan Dy Llanstinan ardd deras odidog (mae rhes hir o balmwydd yn dal i sefyll wrth ymyl y ty), ond erbyn heddiw mae wedi tyfu'n wyllt. Mae'r Ty Llanstinan llaith a thywyll bellach yn adfeilio. Colofnau portico sy'n eich croesawu i'r ty. Mae pedwar llawr i'r ty ynghyd ag islawr (pob un wedi mynd a'i ben iddo). Gorchuddiwyd y waliau cefn a llechi ond bellach mae iorwg yn rhwygo'r llechi o'r morter. Hefyd, mae'r dwr yn diferu i lawr.

Mae pob un o'r waliau o amgylch y stablau a'r esgyll gwasanaethu yn llaith, yn anghynnes ac wedi eu difetha'n llwyr. Adeiladwyd y ty ar hen safle yn 1680 a thros y blynyddoedd, cafodd ei newid yn rheolaidd. Yn y pendraw, llosgodd y ty yn yr 1940au.
Buy now

LLANSTINAN HOUSE, Llanstinan, Nr Fishguard, Pembrokeshire 2009

Comments

Photo comment By leslie collier: Hi,I was born in this house in April 1942. My parents were evacuated there and have spoken about the fire caused by a lady throwing her husbands whisky bottle on their fire,setting fire to the chimney. They told me about the two soldiers who raised the alarm and carried out rescue work saving my elder brother and sister. Another brother was born just after the fire in a converted farm building owned by a Mr & Mrs Harris. Les Collier

Leave a comment

Your Name
Your Location
(Optional)
Your Email
(Optional)
Your Comment
No info required here, please press the button below.